Simkurser för barn

Babysim, minisim, simskola & privat simlektion

Att skapa vattenvana, trygghet och säkerhet i vatten är grunden för att lära sig simma. Genom lek tränar vi grunderna i vattenvana och skapar trygghet genom att hoppa, doppa, glida och flyta. På Safiren vill vi ge ditt barn möjlighet att skapa sig samma vatten- och rörelseglädje som vi har. Vi erbjuder simkurser för ditt barn från tre månader och upp till 12 år.

Läs mer om respektive steg i de utfällbara blocken nedan.

Babysim steg 1-3 för barn från 3 mån

Babysim

När barnet är 3 månader, väger minst 4kg och har läkt navel, kan man börja på babysim. Inga förkunskaper krävs.

Babysimmet är uppdelat i olika steg där varje kurs har tydliga mål och riktlinjer. Kurserna är uppbyggda så att de följer varandra och vi bygger vidare på och utvecklar de övningar vi gjort i tidigare kurser. Varje lektion är välplanerad och innehållsrik, våra babysiminstruktörer följer tydliga pedagogiska riktlinjer.

Det övergripande målet med Safirens babysim är att skapa trygga och vattenvana barn som njuter av vattnet på ett respektfullt sätt. Vi övar på att hålla andan, söka oss upp till ytan, hålla fast i kanten och flyta på rygg. Vi dyker och gör självräddningsövningar. Det är en härlig stund i varmt vatten där barn och föräldrar tillsammans lär sig utforska vattnets möjligheter. Alla övningar görs på barnets villkor

Babysimmet är uppdelat i 3 nivåer:

Babysim steg 1

Från ca 3 mån

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Mål: Att få barnet att upptäcka vattenglädje, och på ett harmoniskt och avslappnande sätt få både barn och förälder att känna sig trygga i vattnet. Vi vänjer barn et att få vatten över huvudet med hjälp av vattenkannor. Vi introducerar dyket.


Babysim steg 2

Förkunskaper: Ha gått babysim steg 1. En vuxen med i vattnet

Mål: Att få barnet alltmer tryggt och självständigt i vattnet och utveckla övningarna från steg 1. Vi påbörjar det viktiga med att greppa kanten, ta sig framåt och vända tillbaka.


Babysim steg 3

Förkunskaper: Ha gått babysim steg 2. En vuxen med i vattnet

Mål: Att utveckla babysimmet och lägga ett större fokus på vattensäkerhet och självräddning, där vändning och ta sig tillbaka till kant är målet.

Minisim för barn 1-5 år

Minisim

Vi leker fram vattenvanan och gör barnen mer självständiga i vattnet så att de kan njuta av vattnet på ett respektfullt sätt. Vi övar på att hålla andan, söka oss upp till ytan, hålla fast i kanten och flyta på rygg. Vi dyker och gör självräddningsövningar. Barn som är vattenvana och känner vattenglädje har lättare att lära sig simma. Du som förälder


Våra kurser

I våra kurser för minisim blandar vi viktiga övningar som:

 • flyta på rygg

 • benspark

 • få vatten över huvudet

 • glida & flyta

För att göra momenten lekfulla använder vi sånger, roliga övningar och lekar. Vi arbetar mycket med att få barnet att vänja sig vid vatten - men också lära sig att ha respekt för vatten.

Kurserna är indelade efter ålder och inga förkunskaper behövs. Övningarna anpassas efter barnets erfarenhet och kunskap.

Minisim finns i följande steg:

 • 1-2 år (12-23 månader)

 • 2-3 år (från barnet fyllt 2 år)

 • 3-4 år (från barnet fyllt 3 år)

 • 4-5 år (från barnet fyllt 4 år)

I minisim 4-5 år förbereder vi inför simskola steg 1. Det innebär att vi arbetar mot att barnet ska klara sig utan medföljande vuxen - som är förkunskapskravet för simskola steg 1. Vi påbörjar också grunderna i simning.


Simskola steg 1-3 från ca 5 år

På Safiren erbjuder vi simskola från att barnet är ca 5 år. För att alla barn ska ges förutsättningar att nå målen i respektive steg är det viktigt att du bokar rätt grupp för ditt barn. Här nedanför kan du läsa om de olika förkunskapskraven och målen i respektive steg. Om du är osäker på vilken nivå som passar ditt barn kan du kontakta oss via safiren@befair.se.

Simskola steg 1

För barn från ca 5 år. Undervisning i undervisningsbassäng på grunt vatten

Förkunskapskrav:

 • barnet är trygg i vattnet utan medföljande vuxen

Mål: att kunna

 • hoppa på grunt vatten

 • doppa hela huvudet

 • glida på mage

 • flyta på mage och rygg

 • känna till grunderna i bröst- och ryggsim

Simskola steg 2
Undervisning i 25 m bassängen

Förkunskapskrav:

 • hoppa på grunt vatten

 • doppa hela huvudet

 • glida på mage

 • flyta på mage och rygg

 • känna till grunderna i bröst- och ryggsim

Mål:

 • kunna simma 10 m bröstsim med korrekta arm- och bentag med huvudet över vattnet

 • kunna simma 10 m ryggsim

Simskola steg 3
Undervisning i 25 m bassängen

Förkunskapskrav:

 • simma 10 meter bröstsim med korrekta arm- och bentag och huvudet över vattnet

 • simma 10 meter ryggsim

Mål:

 • kunna simma 25 m bröstsim med korrekta arm- och bentag med huvudet över vattnet

 • kunna simma 25 m ryggsim

Privat simlektion

Privat simlektion för dig som vill lära dig i din egen takt eller har specifika mål med din simning. Här får du hjälp med allt från att öva vattenvana till simteknik och avancerat crawl.


Pris

1 tillfälle: 600 kr 40 min

5 tillfällen: 2500 kr


Skicka din intresseanmälan till safiren@befair.se