Coronaviruset - hur vi agerar

Våra åtgärder

Vi på Safiren gör allt vi kan för att du som besökare ska känna dig trygg vid ditt besök hos oss. Våra besökares och medarbetares säkerhet har högsta prioritet och vi följer händelseutvecklingen noga.

Vi bevakar informationen från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som rekommenderas.

  • Vi följer de allmänna rekommendationerna för att minska smittspridningen, såsom handhygien, hålla avstånd och att stanna hemma vid symptom.

  • Vi uppmuntrar till bad och träning på tider med färre gäster i anläggningen, t.ex. morgon, förmiddag och tidig eftermiddag.

  • Cafébord möbleras med stort avstånd.

  • Besökare förväntas använda desinfektionsmedel för rengöring av träningsutrustning.

  • Väl inarbetade städrutiner har utökats med ytterligare desinficering av utsatta områden (handtag, kranar, träningsutrustning).

  • Begränsat antalet deltagare på gruppträningspass.

Coronaviruset sprids inte via klorerat vatten. Läs mer på Svenska Badbranschens hemsida.

Uppdateringar 10 januari 2021

Riksdagen har antagit en tillfällig pandemilag. I samband med att den trädde i kraft uppdaterade vi våra åtgärder. Med stöd av pandemilagen begränsar vi antalet besökare. Se anslag på plats för information om respektive utrymme i anläggningen.