Text...

Safirens simstege


Vi kallar vårt simskolekoncept ”Safirens simstege” i stegen erbjuder vi simskolor från 3 mån och uppåt genom ett noga uttänkt koncept som utvecklats under 15 års tid.


-Vi delar in året i 4 omgångar där varje omgång består av 8 tillfällen a´30 minuter.

-Alla deltagare erbjuds efter halva tiden en plats till nästa omgång och kan på så sätt klättra hela stegen.

-Vi arbetar parallellt med en intresselista som vi snabbt kan ringa in vid lediga platser.

-Alla 8 lektionerna finns dokumenterande i pappersform ifall vikarie behöver hoppa in.

-Missade tillfällen ersätts med fribiljetter till allmänna badet och självklart så får alla barn diplom efter kursen.


Simstegen pågår hela året och vi erbjuder ca 1000 platser per år.


Indelningen av barn sker åldersmässigt, men då barnen kan ligga en bit ifrån varandra i utvecklingen finns övningarna i olika svårighetsnivåer så att alla barn ska ha glädje och stimulans av lektionen.


För att behålla kvalitén och hinna med alla barn har vi 10 platser per grupp förutom simskola två har 15 platser.


Stegen är indelad i Babysim Minisim samt Simskola